Tỉnh Nghệ An: 92 dự án "treo" được hủy bỏ

10:11, 13/07/2022
Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố công khai huỷ bỏ 92 dự án “treo”, cho gia hạn tiến độ 179 dự án trong đợt kiểm tra liên ngành từ năm 2016 đến nay.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông tin, sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án treo, chậm tiến độ qua nhiều năm đã được gia hạn, những dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai… 

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh báo cáo về dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất sai mục đích… trên địa bàn
Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh báo cáo về dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất sai mục đích… trên địa bàn

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và một đoàn liên ngành để kiểm tra các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các đoàn liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, kiểm tra 186 dự án). Trong số các dự án kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã được cho phép đối với 30 dự án; xử lý khác đối với 90 dự án.

Trong đó còn 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; 120 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng gần 700 tỷ đồng. 

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TNMT giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 13/7.

Ngoài ra, các đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 5 dự án.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh đã rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án, phát hiện có 120 chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng.

Qua giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An cho thấy, trên địa bàn còn nhiều dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, sau khi được rà soát kiểm tra và gia hạn tiến độ, nhưng khi hết thời hạn gia hạn vẫn chưa triển khai hoặc triển khai không đúng với tiến độ mới được gia hạn mà tiếp tục lại chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án tại khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ khá cao, nhất là trên địa bàn TP. Vinh và thị xã Cửa Lò. Các dự án nhà ở, bất động sản, thương mại dịch vụ chậm tiến độ chiếm tỷ lệ cao. Một số dự án được giao đất, cho thuê đất còn vi phạm pháp luật về đất đai, về đầu tư, xây dựng... 

Dự án Khu đô thị Minh Khang do Công ty TNHH TM Minh Khang làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 7,86ha. Sau nhiều lần gia hạn, đến nay nhiều diện tích vẫn đang để hoang.
Dự án Khu đô thị Minh Khang do Công ty TNHH TM Minh Khang làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 7,86ha. Sau nhiều lần gia hạn, đến nay nhiều diện tích vẫn đang để hoang.

 

Để khắc phục các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn tỉnh, cũng trong kỳ họp lần này HĐND tỉnh Nghệ An đưa ra 6 kiến nghị; đó là cần tập trung sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư.

Cùng với đó sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định mới ban hành; chỉ đạo thực hiện việc quản lý tiền ký quỹ đầu tư chặt chẽ và xử phạt nghiêm đối với các dự án vi phạm quy định.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nâng cao trách nhiệm và chất lượng thẩm định năng lực nhà đầu tư trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư; không chấp thuận đầu tư dự án mới cho những chủ đầu tư vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư của các dự án; gắn với rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ để có giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, nhất là trong giải phóng mặt bằng; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án treo, chậm tiến độ qua nhiều năm đã được gia hạn, những dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, không có năng lực thực hiện.

Xây dựng, vận hành phần mềm quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh để theo dõi, cập nhật thông tin dự án, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai các dự án sử dụng đất. Công khai thông tin các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó trọng tâm là quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm hoặc không triển khai, sử dụng đất không đúng mục đích...

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện