Thời sự - Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai công tác ngoại giao kinh tế

11:32, 27/11/2022
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 134 triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 và các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, định hướng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế toàn diện, thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh nhà bền vững. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trước hết, cần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Trong đó yêu cầu mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện thông qua việc tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào nhằm gắn kết chặt chẽ quan hệ chính trị đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Nghệ An cũng cần tiếp tục duy trì và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các tỉnh kết nghĩa như: Gifu (Nhật Bản), thành phố Gyeonggi (Hàn Quốc), Ulianop (LB Nga)…, các tỉnh nằm trong hiệp hội các tỉnh 3 nước Việtj Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhằm đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa tỉnh và các đối tác.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế thông qua thực thi và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như: CPTPP, EVFTA, UKFTA và các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên, nhằm gắn Nghệ An vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế, nâng cao vị thế của tỉnh trong các chuỗi giá trị và trong nhìn nhận, đánh giá của các đối tác; chủ động thực thi các quy tắc và luật lệ chung về thương mại quốc tế.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện