Thời sự - Chính trị

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 

12:09, 16/12/2022
Sáng 16/12, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức họp đánh giá hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong năm, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được hơn 4.400 mô hình trên 4 lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Theo đánh giá, nội dung phong trào bám sát với thực tiễn, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống, đạt được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân. Tuy vậy, phong trào thi đua có lúc vẫn chưa kịp thời, chưa thường xuyên; một số cấp uỷ, chính quyền chưa phát huy hết vai trò, chưa chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình; chưa có nhiều cơ chế chính sách hợp lý để hỗ trợ xây dựng các mô hình ở huyện và cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo định hướng 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, có chiều sâu, có tính lan toả, nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay và hiệu quả của ban chỉ đạo các cấp. Nhiều ý kiến thành viên cho rằng, để phong trào thi đua Dân vận khéo phát triển mạnh mẽ, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền. 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những kết quả đạt được của phong trào dù bối cảnh chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Dân yên, dân vui, dân tin, ủng hộ và làm theo...là thành quả lớn nhất mà phong trào đã đem lại, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Việc khâu nối được người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cùng thực hiện các phong trào là bài học cần được phát huy để có thêm những thành công trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đặc biệt, dân vận khéo không thể thực hiện một chiều từ trên xuống mà phải biết lắng nghe phản hồi của Nhân dân, làm cho người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ khi thực hiện. Với tinh thần sẻ chia khi thực hiện phong trào dân vận khéo, mục tiêu lớn nhất của phong trào là tập trung đoàn kết toàn dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xuân Hướng _ Cảnh Toàn 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện