Thời sự - Chính trị

Triển khai Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT

11:32, 02/06/2023
Sáng nay, Sở GTVT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và  Kế hoạch số 4485 của Bộ GTVT, Kế hoạch số 328 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong tình hình mới. T
j.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, nội dung được quán triệt, triển tập trung vào việc thiết lập trật tự, kỷ cương chấp hành pháp luật về giao thông của người dân và lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo ATGT đúng luật. Xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Tập trung tuyên tuyền, đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động, xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là động lực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo anh ninh con người, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 

Nguyễn Nam- Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện