Thời sự - Chính trị

64 lượt cử tri phản ánh qua đường dây nóng kỳ họp thứ 17

17:12, 07/12/2023

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, có tổng số 64 lượt cử tri phản ánh 60 vấn đề qua đường dây điện thoại trực tuyến. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bộ phận tiếp nhận ý kiến cử tri phản ánh qua đường dây nóng của kỳ họp.
Bộ phận tiếp nhận ý kiến cử tri phản ánh qua đường dây nóng của kỳ họp.

Trong các ý kiến, kiến nghị, có 1 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của của Trung ương; 2 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 3 ý kiến thuộc thẩm quyền của Sở Công thương; 5 ý kiến thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường; 4 ý kiến thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông - Vận tải; các sở, ngành có 1 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm: Xây dựng; Văn hóa – Thể thao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; có 8 Ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh; Ủy ban nhân dân các huyện mỗi đơn vị có 3 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm: Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương; Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò và huyện Nam Đàn, mỗi đơn vị có 2 ý kiến; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có 01 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Thái Hòa; Hoàng Mai. 

Đã có tổng số 64 lượt cử tri phản ánh 60 vấn đề qua đường dây điện thoại trực tuyến.
Đã có tổng số 64 lượt cử tri phản ánh 60 vấn đề qua đường dây điện thoại trực tuyến.

Bên cạnh đó, có 4 ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã được Giám đốc Sở Nội vụ giải trình tại kỳ họp; có 7 ý kiến, kiến nghị lại của cử tri đã phản ánh tại các kỳ họp trước và đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri.

Bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 7 công dân kiến nghị lĩnh vực đất đai.

các ý kiến, kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến và các đơn thư tiếp nhận qua bộ phận tiếp dân tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để nghiên cứu, xem xét, chuyển đến cơ quan nêu trên để xem xét giải quyết, trả lời.
Các ý kiến, kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến và các đơn thư tiếp nhận qua bộ phận tiếp dân tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để nghiên cứu, xem xét, chuyển đến cơ quan nêu trên để xem xét giải quyết, trả lời.

Sau kỳ họp thứ 17, các ý kiến, kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến và các đơn thư tiếp nhận qua bộ phận tiếp dân tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để nghiên cứu, xem xét, chuyển đến cơ quan nêu trên để xem xét giải quyết, trả lời cử tri. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, khẩn trương giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện