Nghệ An: Hơn 40.000 cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

12:27, 04/12/2023

Sáng nay (4/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với các điểm cầu của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến - Ảnh: VGP
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến - Ảnh: VGP

Tại điểm cầu chính của Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.

Hội nghị được kết nối tới hơn 16.200 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. 

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị.
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị.

Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 36 điểm cầu cấp huyện và đảng ủy trực thuộc; 576 điểm cầu cấp xã và các cơ quan, đơn vị. Trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An có hơn 40.000 đảng viên dự tại 613 điểm cầu. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện