Xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

12:19, 08/12/2023

Sáng 8/12, dưới sự chủ trì Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ Quý I năm 2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với: các cơ quan, tổ chức hành chính là 840 vị trí; cơ quan thuộc Chính phủ 31 vị trí; đơn vị sự nghiệp công lập 559 vị trí; cán bộ, công chức cấp xã 17 vị trí. Chính phủ đặt ra mục tiêu, từ nay đến hết tháng 3/2024: hoàn thành việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Từ tháng 4/2024 trở đi sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định và điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của tất cả mọi người; quá trình triển khai thực hiện đã có sự chuyển động rất tích cực.

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai đang bị chậm. Nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, áp lực về thời gian nhưng cũng phải làm, khó tới đâu làm tới đó. Thông tư hướng dẫn đã có tuy nhiên chưa bao quát được các đặc thù của địa phương, chưa đồng bộ các Thông tư của các Bộ, ngành. Phó thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, phải quyết quyết tâm thực hiện việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm; trong đó người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nội dung này. Phấn đấu đạt chất lượng cao nhất, đảm bảo những nguyên tắc chung, có sự linh hoạt, không cầu toàn nhưng cũng không chủ quan, hời hợt.

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

Trong khuôn khổ cho phép của các quy định, cần phân cấp trách nhiệm cho các địa phương. Theo quan điểm, địa phương tiếp tục “thực hiện các việc có thể làm, cái gì chưa rõ thì hỏi”. Các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại để triển khai./.

 

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện