Thời sự - Chính trị

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

20:15, 24/04/2024
Chiều 24/4, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh để giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Đặc biệt, có nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo tại thời điểm xây dựng kế hoạch. Tuy vậy, với nỗ lực, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thẳng thắn, linh hoạt, sáng tạo, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả thực hiện các mục tiêu đến hết năm 2023 cùng dự kiến triển vọng phát triển trong 2 năm 2024 - 2025, dự báo có 35 chỉ tiêu đạt và có khả năng vượt mục tiêu Nghị quyết. Trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: Kim ngạch xuất khẩu; Cơ cấu kinh tế; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; Số bác sỹ, số giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Giải quyết việc làm bình quân hàng năm; Tỷ lệ giảm hộ nghèo; Tỷ lệ xã, huyện đạt tiêu chí Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi làm việc.

Dự báo có 4 chỉ tiêu khó khăn, phải nỗ lực, phấn đấu cao mới có thể đạt được mục tiêu Nghị quyết gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm; GRDP bình quân đầu người năm 2025; Thu ngân sách; Tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, với chỉ tiêu thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng vào cuối nhiệm kỳ trong bối cảnh hiện nay là rất khó thực hiện. Đây cũng là những nội dung được đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh, các ngành làm rõ khó khăn trong thực hiện, nhất là các nguyên nhân thuộc về chủ quan, những vấn đề thuộc về trách nhiệm, vướng mắc về chính sách và đề nghị các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát. Bên cạnh đề nghị UBND tỉnh bổ sung báo cáo phần đánh giá mục tiêu tổng quát, trong đó yêu cầu phân tích rõ nguyên nhân đối với 4 chỉ tiêu khó đạt và bổ sung thêm kiến nghị đề xuất của đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Chuyên đề giám sát này không chỉ để đánh giá những chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt mà còn để rút ra bài học trong dự báo, xây dựng hệ thống chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới sát thực tế nhất, khả thi hơn.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành dự họp.
Lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành dự họp.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện