Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3

20:39, 01/04/2024
Dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý, chiều nay (1/4), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để nghe và cho ý kiến về kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đối với việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; lựa chọn nội dung giải trình tại phiên giải trình 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND tỉnh và cho ý kiến đối với một số nội dung khác. 
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị đoàn giám sát trước hết phải làm việc với UBND tỉnh. Từ đó, nếu thấy có nội dung, vấn đề cần kiểm chứng mới đi thực tế, làm việc với cơ sở. 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu kết luận.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu kết luận.

Nội dung giám sát bao gồm công tác triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh; Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí. Từ đó, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung giải trình tại phiên giải trình 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất nội dung: Giải trình về việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề. Đơn vị trả lời nội dung này sẽ là các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế. Lý do nội dung này được chọn để giải trình bởi hiện nay nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề sử dụng lao động chưa chú trọng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động chưa được quan tâm. Trong quá trình làm việc, nhiều lao động không được trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện bảo hộ. Phần lớn người lao động phải thường xuyên tiếp xúc các yếu tố khói bụi, tiếng ồn, hóa chất, bị nhiễm các bệnh liên quan đến hô hấp và đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Người lao động còn vi phạm quy chuẩn, quy trình làm việc an toàn; chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như hiện nay, việc giải trình nội dung này góp phần nêu các giải pháp phục vụ quá trình phát triển bền vững của các loại hình này cũng như góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. 

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Phiên họp cũng thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 4 này.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện