Thời sự - Chính trị

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư

18:41, 16/05/2024
Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Sáng 16/5, trước khi tiến hành các nội dung của Hội nghị Trung ương 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư, thay cho bà Trương Thị Mai).

Đại tướng Lương Cường
Đại tướng Lương Cường

Đại tướng Lương Cường, sinh năm 1957; Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trong quá trình công tác, ông đã từng giữ các chức vụ: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 2; Thiếu tướng, Trung tướng (8/2009), Chính ủy Quân khu 3; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3.

Từ tháng 6/2011 - 12/2015, ông giữ chức Trung tướng, rồi Thượng tướng (12/2014), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013)

Từ tháng 1/2016 - 4/2016: Ông là Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trong giai đoạn từ tháng 5/2016 - 1/2021: Ông giữ chức Thượng tướng, Đại tướng (1/2019); Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

Từ tháng 1/2021: Ông giữ chức Đại tướng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Đến ngày 16/5, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Theo Tiền phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện