Thời sự - Chính trị

Trung ương cho ý kiến dự thảo Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XIV

17:39, 17/05/2024
Ngày 17/5, tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị lần thứ chín, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng;

Cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

16 giờ, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo.

Theo ANTĐ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện