Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

17:50, 27/01/2021
Hôm nay (27/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An gồm đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, cùng các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự các nội dung làm việc tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mở đầu ngày làm việc thứ 3 với tham luận: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội".

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Đại hội.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Đại hội.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung: Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phát huy phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Phát triển kinh tế tri thức - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh...

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Trọng tâm, các tham luận đã tập trung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của mỗi địa phương; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện