Đời sống - Xã hội

Cấm đường tạm thời phục vụ thi công đường tỉnh 542C ở Hưng Nguyên

19:05, 02/12/2022
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tảỉ, UBND tỉnh thống nhất với phương án cấm đường tạm thời và phân luồng giao thông để thi công đường tỉnh 542C (đoạn Km1+200 - Km2+00) thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh vừa có Công văn hoả tốc gửi Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Hưng Nguyên về việc cấm đường tạm thời và phân luồng giao thông để thi công đường tỉnh 542C (đoạn Km1+200 - Km2+00) thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, cấm đường tạm thời từ 7h00 ngày 5/12 đến 24h00 ngày 20/12/2022.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên triển khai phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định; căn cứ tình hình thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi di chuyển qua các khu vực trên; Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình đúng tiến độ.

UBND tỉnh giao UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn; chỉ đạo thông báo nội dung cấm đường trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện để Nhân dân biết và thực hiện./.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện