Đời sống - Xã hội

Thủy điện Châu Thắng vận hành điều tiết hồ chứa

17:43, 08/10/2023
Ngày 8/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh có thông báo về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Châu Thắng, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.

Theo đó, vào lúc 1h18 phút ngày 8/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo số 71/TB-PQP ngày 8/10/2023 của Công ty cổ phần PRIME Quế Phong về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Châu Thắng.

Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên khu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần PRIME dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Châu Thắng bắt đầu từ 5h30 phút hôm nay (8/10) đến khi hết đợt mưa lũ.

Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 73 m3/s - 400 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tuỳ thuộc lưu lượng nước đổ về hồ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho: Ủy ban nhân dân các huyện Quế Phong, Quỳ Châu; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban chỉ huy PCTT công trình Hồ chứa nước Bản Mồng được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Châu Thắng biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện