Đời sống - Xã hội

Nam Đàn: Trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho cán bộ lão thành cách mạng

12:21, 17/02/2024
Sáng 17/2, Hội đồng hương Nam Đàn tại Thành phố Hồ chí Minh phối hợp với huyện Nam Đàn và xã Nam Thanh tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Trọng Thành, xóm 2 xã Nam Thanh ( cán bộ lãnh thành cách mạng).

Ông Bùi Trọng Thành sinh năm 1923, trú quán xóm 2 xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An, là cán bộ lão thành cách mạng ông đã có nhiều đóng  góp cho sự nghiêp cách mạng của dân tộc. Từng được giao nhiều cương vị công tác quan trọng nhưng ở cương vị nào ông cũng hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Lãnh đạo huyện và hội đồng hương Nam Đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Trọng Thành.

Nhà đại đoàn kết được trao cho ông Bùi Trọng Thành quản lý và sử dụng. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích đất gần 60m2 với tổng số tiền 250 triệu đồng, trong đó, hội đồng hương Nam Đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, người thân, anh em họ hàng đóng góp, ủng hộ…

Trao quà và chúc thọ ông Bùi Trọng Thành tròn 100 tuổi.

Dịp này, lãnh đạo huyện Nam Đàn và hội đổng hương Nam Đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao quà và chúc thọ ông Bùi Trọng Thành nhân dịp ông tròn 100 tuổi./.

Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện