Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024: Có mưa vài nơi, biển động

08:05, 19/04/2024
Thời tiết biển hôm nay 19/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024: Có mưa vài nơi, biển động
Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024: Có mưa vài nơi, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Các vùng biển khác không mưa, gió nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Thời tiết biển hôm nay 19/4/2024, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 19/4/2024

BẮC VỊNH BẮC BỘ

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

NAM VỊNH BẮC BỘ

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Có mưa rào và dông vài nơi

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

BÌNH ĐỊNH ĐẾN NINH THUẬN

Có mưa rào và dông vài nơi

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

BÌNH THUẬN ĐẾN CÀ MAU

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

BẮC BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

VÙNG GIỮA BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

VÙNG NAM BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Theo Công thương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện