Giáo dục

Kỳ Sơn: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở

18:34, 16/05/2022
Sáng 16/5, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Theo đó, trong thời gian 02 ngày (từ ngày 16/5 đến 17/5/2022), 105 học viên là cán bộ Hội Nông dân của 21 xã, thị trấn của huyện Kỳ Sơn sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân; Công tác kiểm tra, giám sát Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản; Công tác quản lý vốn vay; Một số nghiệp vụ công tác khác của Hội Nông dân ở cơ sở 

Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu tại lớp tập huấn.

Đây là lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội nông dân cơ sở những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về hệ thống chính trị cũng như về Hội nông dân Việt Nam và kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ Hội nông dân cơ sở. Đặc biệt là vấn đề Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản nhằm giúp các cán bộ Hội đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tránh hiện tượng được mùa mất giá, mất mùa được giá nông sản…

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ Hội nông dân củng cố lập trường quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội nông dân ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Tình Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện