Góc ảnh

Bộ đội Biên phòng giúp dân gặt lúa

10:22, 01/09/2021
Trên địa bàn huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay diện tích lúa hè thu của người dân đã đến kỳ thu hoạch. Để kịp thời giúp người dân thu hoạch lúa, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử cán bộ chiến sĩ giúp người dân thu hoạch lúa.
Tại địa bàn xóm 4, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với địa phương giúp người dân thu hoạch lúa. Với phương châm giúp nhà nào, gọn nhà đó, trước mắt cán bộ, chiến sĩ đồn ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình ít người, gia đình chính sách thu hoạch trước.
Tại địa bàn xóm 4, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với địa phương giúp người dân thu hoạch lúa. Với phương châm giúp nhà nào, gọn nhà đó, trước mắt cán bộ, chiến sĩ đồn ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình ít người, gia đình chính sách thu hoạch trước.
Trong quá trình hỗ trợ giúp dân cán bộ, chiến sĩ đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19
Trong quá trình hỗ trợ giúp dân cán bộ, chiến sĩ đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19
Lúa gặt xong được thu gom tập kết và vận chuyển về các gia đình
Lúa gặt xong được thu gom tập kết và vận chuyển về các gia đình.
Lúa gặt xong được thu gom tập kết và vận chuyển về các gia đình
Những chỗ nước sâu, cán bộ, chiến sĩ phải dùng các tấm xốp để thu gom lúa...
Hoặc là trực tiếp lội bùn đưa vào bờ
Trực tiếp lội bùn đưa lúa vào bờ.
Nhiều gia đình ở xa, cán bộ, chiến sĩ giúp dân vận chuyển lúa về gia đình tránh thời tiết mưa gió.
Nhiều gia đình ở xa, cán bộ, chiến sĩ giúp dân vận chuyển lúa về gia đình tránh thời tiết mưa gió.

 

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện