Góc ảnh

Đoàn kết bên nhau, hăng say luyện rèn

15:38, 30/03/2023
Hơn 1 tháng nhập ngũ vào môi trường quân ngũ, gần 1.000 chiến sĩ mới Đoàn Bình Long (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324) đã từng bước trưởng thành. Với sự quan tâm sâu sát, chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp, những chiến sĩ mới đơn vị đã tự giác khắc phục khó khăn, đoàn kết bên nhau, hăng say luyện rèn.
Cán bộ huấn luyện chỉnh sửa động tác điều lệnh cho chiến sĩ mới bằng động tác mẫu. Sau hơn 1 tháng huấn luyện các chiến sĩ mới Trung đoàn 1 đã nắm và thực hành được 8 bài điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. 
Cán bộ, chiến sĩ cơ động ra thao trường huấn luyện các nội dung theo kế hoạch. Quá trình cơ động đơn vị mang đầy đủ vật chất huấn luyện và bảng, biển cổ động thao trường.
Cán bộ Trung đội kiểm tra đường ngắm cho bộ đội. Đường ngắm đúng, ổn định và tâm lý vững vàng sẽ góp phần nâng cao kết quả bắn.
Chiến sĩ mới thực hành chắp ghép nụ xùi với dây cháy chậm. Đây là động tác đòi hỏi bộ đội phải thực hiện đúng động tác vừa nhanh vừa bảo đảm an toàn.
Với sự chỉ bảo tận tình, tỉ mỉ của cán bộ các cấp, đến nay chiến sĩ mới đơn vị đã thành thạo việc gói buộc lượng nổ khối.
Chiến sĩ mới thực hành huấn luyện nén lựu đạn xa trúng đích. 
Với mục tiêu sau 3 tháng huấn luyện 100% chiến sĩ mới đều biết bơi, vừa nâng cao sức khỏe cho bộ đội lại sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Sau mỗi giờ huấn luyện cán bộ đơn vị thường xuyên tổ chức các trò chơi quân sự, văn hóa, văn nghệ, đọc sách báo trên thao trường, để các chiến sĩ mới vơi đi những khó khăn vất vả.
Chỉ huy các cấp thường xuyên theo dõi, bám nắm thao trường, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kịp thời động viên bộ đội khắc phục khó khăn, hăng say luyện rèn..

 

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện