Kinh tế

Cho ý kiến vào chương trình hành động của BTV Tỉnh uỷ về các Nghị quyết Trung ương

11:02, 09/02/2023
Sáng 9/2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đến năm 2030, tầm nhìn 2050; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH TW Đảng tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch - Đầu tư, dự thảo của hai chương trình hành động đã nhận được sự đóng góp của các Sở, ngành và địa phương.

Trên quan điểm chỉ đạo “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, chương trình hành động thực hiện về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 4 - 4,5%/năm; năng suất lao động nông nghiệp bình quân tăng từ 5 - 5,5%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%, trong đó có 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020. 

a
Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH TW tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ có khoảng 75 – 80% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động đạt loại tốt, khá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa HTX và doanh nghiệp; thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong HTX đạt khoảng 12 triệu đồng/tháng.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận: về kết cấu của hai chương trình hành động phải tuân thủ theo hướng dẫn của Trung ương; các đơn vị soạn thảo phải căn cứ vào các kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế (lưu ý về chỉ tiêu nước sạch và tỷ lệ che phủ rừng). Phần nhiệm vụ, giải pháp phải rà sát lại, phân tích, đánh giá được thực trạng, những khó khăn, thuận lợi một cách chính xác để có định hướng sát đúng, phù hợp. Một số nội dung trùng lặp cần phải điều chỉnh, tổng hợp và bổ sung để hoàn thiện dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH TW về nông nghiệp, nông thôn và nông dân và Nghị quyết số 20 của BCH TW tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trình kỳ họp UBND tỉnh tới đây.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện