Kinh tế

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Hưng Mỹ-Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên)

12:01, 29/03/2024
 Ngày 11/03/2024, UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Hưng Mỹ-Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể như sau:  

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện