Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Quản lý tiền công đức làm sao để công khai, minh bạch?
16:30, 10/03/2023
Hộp thư truyền hình Nghệ An hôm nay có những nội dung chính: 
1./ Quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội: Làm sao để công khai, minh bạch? 
2./ Cơ quan chức năng trả lời về: chế độ mai táng phí đối với người có công; chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội qua Bưu điện; chuyển diện tích rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác.