Multimedia

[Infographics] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

17:05, 27/10/2023

Chiều 27/10, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.​​​​​​​ Sau đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII đối với 30 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện