Pháp luật

Đảng bộ Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 324 tổ chức Đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025

20:01, 18/03/2020
Trong 2 ngày 17-18/3, Đảng bộ Tiểu đoàn 18 đã tổ chức Đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ cấp Đảng bộ cơ sở cấp Tiểu đoàn được Thường vụ Đảng bộ Sư đoàn 324 chọn Đại hội điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở cấp Tiểu đoàn trong toàn Sư đoàn.
 
  Các đại biểu về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Tiểu đoàn đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như trong diễn tập các cấp. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, công tác hậu cần, kỹ thuật được tiến hành có hiệu qủa, đời sống bộ đội được cải thiện. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân tham gia phòng chống thiên tai, chữa cháy rừng, thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. 

 
 Các đại biểu tham qua khu trưng bài sáng kiến chào mừng đại hội

Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tán thành nhất trì với báo cáo chính trị của Đảng bộ Sư đoàn 324 và của đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Tiểu đoàn 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 
 Ban chấp hành đảng bộ Tiểu đoàn nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 324 nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao.

 Hữu Tân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện