Pháp luật

Quân khu 4: Tăng cường các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19

20:13, 11/03/2020
Trước tình hình dịch Covid-19 bước sang cấp độ 3, sáng ngày 11/30, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiến hành họp triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch trước tình hình mới. 

Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cũng như Ban chỉ đạo Quân khu đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục,quán triệt đầy đủ các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch chỉ đạo cơ quan, đơn vị phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn BCĐ phòng chống dịch ở các cấp, bổ sung đầy đủ lực lượng,phương tiện vật chất ở các đơn vị; hiện nay, Quân khu thành lập 12 điểm tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch, thành lập 1 đội phản ứng nhanh, 1 tổ cấp cứu chuyên khoa truyền nhiễm; 2 tổ phòng chống dịch cơ động, 21 tổ phòng chống dịch ở các đơn vị. Hiệp đồng chặt chẽ với Sở y tế các địa phương phối hợp phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong khâu tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng dịch về nước. Quân y các đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung phòng, chống dịch đến 100% cán bộ, chiến sĩ; phun khử trùngcác cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu; bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị đã tiến hành diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 thành công tốt đẹp; sau diễn tập rút ra nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý.

 
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương biết cách phòng, tránh; không gây hoang mang dư luận; tránh tụ tập đông người, hạn chế hội họp, bắt tay... Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ các địa phương để tổ chức phân luồng, cách ly theo dõi công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch trở về nước với phương châm “4 tại chỗ”. Hạn chế thấp nhất giải quyết đi phép, tranh thủ cho cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo lực lượng 47 các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Duy trì chặt chẽ tổ, đội quân y cơ động, sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Đối với các bệnh xá, bệnh viện trong Quân khu tiến hành thu dung, cách ly, điều trị, quản lý các bệnh nhân trong và ngoài quân đội; tạo nguồn, dự trữ đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang bị vật tư y tế và các tổ, đội y tế để sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 đặt ở Trường Quân sự Quân khu 4.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện