Pháp luật

Tập huấn quyền sở hữu tài sản và nghiệp vụ công tác đăng ký biện pháp bảo đảm

11:15, 02/12/2022
Sáng 2/12, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về quyền sở hữu tài sản và nghiệp vụ công tác đăng ký biện pháp bảo đảm cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, công tác xây dựng văn bản của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
 

Tại hội nghị các học viên được tiếp thu kiến thức pháp luật về quyền sở hữu tài sản toàn dân, riêng và chung; Chế độ pháp lý về quyền sở hữu đất đai, quản lý nhà nước về đất đai; Chế độ pháp lý giữa người sử dụng đất với các chủ thể khác trong giao lưu dân sự, kinh doanh, đầu tư; Thời điểm xác lập chấm dứt quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Nhận biết phòng ngừa một số rủi ro trong xác lập, thực hiện giao dịch nợ có đảm bảo và một số chính sách mới liên quan đến nghiệp vụ về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng thời đây cũng là diễn đàn để học viên cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện thể chế pháp luật. 

Trần Lịch – Thành Trung 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện