Quốc phòng

Lữ đoàn Phòng không 283: Phấn đấu đạt cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2022

16:55, 27/06/2022
Sáng 27/6, Đảng ủy Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù có nhiều tác động chi phối, song Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác khá vững chắc, nổi bật là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tổ chức các hội thi; phối hợp hỏa động của các tổ chức quần chúng. Vai trò, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, sự phối hợp liên kết giữa các cơ quan được phát huy.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Lữ đoàn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ. Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của năm 2022. Phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh đột phá “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả tốt, đơn vị tuyệt đối an toàn mọi mặt. Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu đạt cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.


 

Huy Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện