Quốc phòng

Đảng ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

19:15, 28/11/2023

Ngày 28/11, Đảng ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. 

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại Hội nghị, sau khi nghe sau khi quán triệt Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Quân khu; báo cáo Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Sư đoàn, các đại biểu tiến hành thảo luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Sư đoàn và để xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

 Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ, nghiêm túc; huấn luyện đúng đối tượng, chương trình và thời gian. Kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, 82,11% khá, giỏi (tăng 0,05% so với năm 2022). Kiểm tra các bài bắn súng bộ binh, hỏa lực 100% khá, giỏi. Tham gia thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp chặt chẽ, an toàn, đạt thành tích cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng ủy Sư đoàn 324 trong năm 2023, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu, năm 2024 Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo tiếp tục nâng cao công tác nắm, dự báo tình hình, xử lý tốt các tình huống. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Chuẩn bị tốt các nội dung tham gia diễn tập phòng thủ cấp Quân khu. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị, phát huy vai trò của “lực lượng 47” trong tuyên truyền nhưng kết quả nổi bật, cách làm hay và đấu tranh các hoạt động tiêu cực, sai trái trong đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính và kỹ thuật. 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Huy Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện