Thời sự - Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Phát hiện, xử lý tham nhũng chưa phản ánh đúng thực trạng

18:55, 17/03/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tham nhũng, lãng phí biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, việc phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực trạng.

Ngày 17/3, Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Thực trạng lãng phí trong các cơ quan nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng. Tham nhũng, lãng phí biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, vẫn chưa được khắc phục triệt để, có mặt còn diễn biến nghiêm trọng hơn. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội cần phải nêu được những vấn đề lớn trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ rõ được những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời cần đánh giá được tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí.

Lãnh đạo Quốc hội nêu rõ, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là lĩnh vực rất rộng nhưng lại rất sát sườn. Nếu không có cách tiếp cận tổng thể thì không tránh khỏi tình trạng “bơi trong số liệu”.

Giám sát lần này cần phải đánh giá xem công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được quan tâm đúng mức hay chưa, cụ thể thế nào, nếu chưa được quan tâm đúng mức thì cần phải chỉ ra được là ở cấp nào. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, chuyên đề giám sát rất rộng và có ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm nguồn lực quốc gia về nhân lực, vật lực, tài lực.

Đánh giá cao Đoàn Giám sát, đặc biệt là Thường trực Đoàn Giám sát và Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã triển khai kế hoạch giám sát có trách nhiệm, báo cáo bước đầu khá đầy đủ theo đề cương, tuy nhiên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục cập nhật, hoàn thiện báo cáo cho rõ hơn, để chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, làm căn cứ để đề ra giải pháp cụ thể trong xây dựng thể chế, tổ chức thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, Thường trực Đoàn Giám sát và Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu trong cuộc họp.

Đồng thời Thường trực Đoàn Giám sát và Tổ giúp việc hoàn chỉnh báo cáo bước đầu để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 9; chuẩn bị những yêu cầu về tiêu chí, kế hoạch làm việc, nội dung giám sát cụ thể để từng bộ, ngành, địa phương báo cáo chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Tổ giúp việc sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để chuẩn bị nội dung cho phiên họp tiếp theo của Đoàn Giám sát.

Việc này nhằm triển khai những kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xác định nội dung trọng tâm và phương hướng giám sát cụ thể đối với từng bộ, ngành, địa phương; xác định lĩnh vực có dấu hiệu lãng phí; tham vấn, nhận diện các dấu hiệu này và chuẩn bị nội dung để làm việc cụ thể với từng bộ, ngành, địa phương.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện