Thời sự - Chính trị

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về công tác GPMB Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua Nghệ An

15:20, 28/04/2022
Ngày 22/4/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua các Sở, ngành đã tập trung tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc; UBND các huyện, thị xã đã nỗ lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án và đã được kết quả nhất định. Mặc dù Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, các Sở, ngành đã nhiều lần đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên đến nay các địa phương không đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu (đến ngày 30/3/2022 phải bàn giao toàn bộ). Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung như sau:

I. Đối với các địa phương:

- Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA6 chưa đáp ứng tiến độ của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh yêu cầu.
- Kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo vệ sinh môi trường, bãi đổ thải, mỏ vật liệu của nhà thầu thi công; phối hợp với Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án đảm bảo an toàn, quản lý các phương tiện tham gia thi công phải đảm bảo an toàn giao thông và xử lý việc các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng đến công trình dân sinh.
- Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo tại cuộc họp và các vấn đề vướng mắc phát sinh, thiếu sót làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.
- Thực hiện báo cáo cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) hàng tuần về kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khối lượng còn lại chưa hoàn thành đề Sở Giao thông vận tải tổng hợp.
- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải tập trung quyết liệt, ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án như cam kết về tiến độ hoàn thành công tác GPMB tại buổi làm việc. Trường hợp nếu địa phương nào không hoàn thành thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

1. UBND thị xã Hoàng Mai:
+ Tập trung tuyên truyền, vận động 18 hộ đất ở (100m) thuộc xã Quỳnh Vinh (17 hộ), xã Quỳnh Trang (01 hộ) bàn giao mặt bằng kịp thời, trường hợp nếu không thống nhất thì tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/5/2022.
+ Làm việc với Giáo xứ Sơn Trang (70m) để giải thích, vận động chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước, nhận tiền và bàn giao mặt bằng, trường hợp nếu không thống nhất thì tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
+ Tập trung di dời hệ thống điện trung thế, hạ thế; đường ống nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp với đơn vị thi công dự án để di dời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
2. Huyện Quỳnh Lưu:
+ Tổ chức tuyên truyền, vận động 04 hộ dân xã Quỳnh Tân và Quỳnh Lâm nghiêm túc chấp hành, bàn giao mặt bằng theo quy định, trường hợp nếu không thống nhất thì tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/5/2022.
+ Tập trung di dời hệ thống điện cao thế, trung thế, hạ thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp với đơn vị thi công dự án để di dời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
3. Huyện Diễn Châu:
+ Tổ chức tuyên truyền, vận động 33 hộ dân (100m) thuộc xã Diễn Đoài và Diễn Yên nghiêm túc chấp hành, bàn giao mặt bằng theo quy định, trường hợp nếu không thống nhất thì tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định; Tuyên truyền, vận động nhân dân di dời 12 ngôi mộ (35m), không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/5/2022.
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân di dời 12 ngôi mộ (35m) xã Diễn Thọ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
+ Tập trung di dời hệ thống điện cao thế, trung thế, hạ thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp với đơn vị thi công dự án để di dời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
4. Huyện Yên Thành: Tập trung di dời hệ thống điện cao thế, trung thế, hạ thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp với đơn vị thi công dự án để di dời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Hoàn thành chậm nhất xong trước ngày 30/5/2022, riêng đối với đường điện cao thế 220Kv do phát sinh sau nên hoàn thành trước ngày 30/6/2022.
5. Huyện Nghi Lộc:
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân di dời 01 ngôi mộ xã Nghi Đồng, không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
+ Tập trung di dời hệ thống điện cao thế, trung thế, hạ thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp với đơn vị thi công dự án để di dời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
6. Huyện Hưng Nguyên:
+ Tổ chức tuyên truyền, vận động 44 hộ dân, chiều dài 630m (Hưng Yên Nam 14 hộ, Hưng Đạo 8 hộ, Hưng Tân 6 hộ, Hưng Nghĩa 7 hộ, Hưng Thành 9 hộ) sớm tháo dỡ các công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/5/2022.
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân di dời 31 ngôi mộ (50m), không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/5/2022.
+ Tập trung di dời hệ thống điện cao thế, trung thế, hạ thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp với đơn vị thi công dự án để di dời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022.
II. Đối với Báo Nghệ An, Đài phát thanh truyền hình tỉnh: Tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ủng hộ dự án vì sự phát triển chung. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần xác thực các số liệu qua Sở Giao thông vận tải, các địa phương để tránh các trường hợp đưa thông tin sai lệch, tạo dư luận xã hội không tốt.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về công tác GPMB Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

III. Đề nghị với Ban QLDA6 và Nhà đầu tư:
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường GPMB, đặc biệt là bàn giao mặt bằng đoạn nào phải bố trí máy thi công ngay để tránh tái lấn chiếm (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 15,28Km đã bàn giao nhưng chưa thi công).
- Thống nhất với các địa phương về các đường vận chuyển vật liệu, hoàn trả các đường công vụ ngoại tuyến và thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
- Quản lý mốc GPMB chặt chẽ, có phương án rào chắn để bảo vệ phạm vi đã GPMB và bàn giao (quy mô 32,25m), tránh trường hợp tái lấn chiếm.

- Ký cam kết các nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu các phương tiện tham giao giao thông không được chở quá khổ, quá tải.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh thông báo cho các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện