Nghệ An triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Đề án 06 nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra

18:29, 10/05/2022
Chiều 10/5, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành, thị để đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 - Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ trên địa bàn Nghệ An và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Trong quý 1, ngay sau khi tổ công tác thực hiện Đề án 06 của tỉnh được thành lập, các thành viên của tổ công tác đã phối hợp với Bộ, ngành, địa phương để thực hiện nghiêm túc và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, đã bổ sung thông tin cá nhân còn thiếu đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công; tổ chức cấp căn cước công dân lưu động cho học sinh phục vụ kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp; thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06/CP sau 3 tháng triển khai.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06/CP sau 3 tháng triển khai.

Đặc biệt, tỉnh đã tích hợp, chia sẻ 13/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với tổng số 11.895 hồ sơ được thực hiện trực tuyến mức độ 3,4.

Đồng chí Phan Quốc Hào - Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phan Quốc Hào - Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian vừa qua đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. Những mục tiêu, nhiệm vụ xác định trong năm 2022 cho thấy khối lượng công việc rất nhiều, tiến hành trên phạm vi rộng, vì vậy đòi hỏi lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương các cấp và mỗi một cán bộ, công chức, viên chức cần quyết tâm thực hiện nghiêm túc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Trung ương đề ra, đồng thời phục vụ một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh: Năm 2022 là “Năm chuyển đổi số”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Để triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Đề án 06 đảm bảo mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu kiện toàn tổ công tác của tỉnh. Trong đó, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương từ huyện đến xã phải trực tiếp tham gia, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp, tạo sự liên thông giữa các cấp, ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ, Kế hoạch số 78 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành để triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tháng 5/2022 hoàn thành việc kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo các dịch vụ công thiết yếu được đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Tiếp tục rà soát quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa cơ sở dữ liệu quốc gia với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo nguyên tắc: khai báo một lần, không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên cổng dịch vụ công quốc gia; Thực hiện nghiêm túc việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định và tiến độ.

a
Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số; kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cổng dịch vụ công quốc gia đúng tiến độ, chất lượng.

Lê Hằng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện