Thời sự - Chính trị

HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7

16:52, 22/09/2022
Sáng 22/9, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức kỳ họp thứ VII (Kỳ họp chuyên đề).
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND thị xã đã báo cáo tóm tắt các tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về việc điều chỉnh tăng thu ngân sách năm 2022 và Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Mục đích góp phần thực hiện tốt công tác lập quy hoạch lâm viên phía Đông đường Bình Minh; Quy hoạch chi tiết khu đô thị tại phường Nghi Thu, Nghi Hương; Đồng thời thực hiện các công trình chỉnh trang ở phía Đông cũng như ở  phía Tây đường Bình Minh.

Ông Lê Than h Long - Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch H ĐND TXCL phát biểu khai mạc
Ông Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò phát biểu khai mạc.

Tiếp đó, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 

Ông Doãn Tiến Dũng - PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND TX giải trình các ý kiến của đại biểu
Ông Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã giải trình các ý kiến của đại biểu.

Sau khi thảo luận và lãnh đạo UBND thị xã giải trình ý kiến của đại biểu, HĐND thị xã khóa VI đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ VII.

Hữu Lương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện