Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023

17:04, 31/01/2023
Chiều 31/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2023. Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Thái Thị An Chung, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên dự họp đã nghe và cho ý kiến về danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023 của UBND tỉnh. Theo đó, trong năm 2023, UBND tỉnh đề nghị xây dựng 35 Nghị quyết trình HĐND tỉnh. Trong đó, 15 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 20 Nghị quyết cá biệt. Về nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với dự kiến danh mục các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các ngành rà soát lại danh mục các dự thảo Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh trong năm 2023. Đồng thời, rà soát lại các Nghị quyết đã ban hành không còn phù hợp, cần sửa đổi, bãi bỏ. Tiếp đó, phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 01; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 2/2023 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2023, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập Đoàn, kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thu thập thông tin, chuẩn bị xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân nguyện, thông tin - tuyên truyền. Các Ban HĐND tỉnh thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo lĩnh vực (nếu có). Theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị tập trung thực hiện các nội dung của Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai; tổ chức các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; phối hợp để tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện