Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh đánh giá hoạt động của Trung tâm hành chính công 

20:10, 21/03/2023
Chiều 21/3, UBND tỉnh họp đánh giá hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
 
Toàn cảnh cuộc họp.

Năm 2022 đã có hơn 210.000 hồ sơ được Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, tăng  43% so với cùng kỳ năm 2021. Hồ sơ trả đúng hạn chiếm gần 98%. Quý 1, năm 2023 trung tâm hành chính công đã tiếp nhận 198 nghìn hồ sơ, giải quyết trả kết quả đúng hạn 96.4%.

 
Đại diện các Sở, ngành tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những bất cập cần khắc phục. Như, tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn cao (chiếm 2,57%); hồ sơ xin rút, trả lại trong quá trình giải quyết tại một số Sở, ngành vẫn còn lớn. Việc kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các Hệ thống của các Bộ, ngành chưa hoàn thành nên chưa có sự liên thông trong quản lý, theo dõi và giải quyết, có thời điểm xảy ra tình trạng ùn tắc …

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh pát biểu chỉ đạo  cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, thời gian tới Trung tâm hành chính công cần Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành cần rà soát, xem xét lại quy trình nội bộ, quán triệt các quy định về quản lý vận hành, trách nhiệm của UBND tỉnh giao đến từng công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm; Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết mức phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công trực tuyến. Cổng thông tin điện tử Nghệ An khẩn trương nâng cấp, bổ sung hoàn thiện chức năng để khai thác, sử dụng hệ thống thuận lợi, hiệu quả. Có giải pháp tối ưu quy trình, chuyển nhanh hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận khi người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.
 

Trần Lịch – Sỹ Đạt 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện