Thời sự - Chính trị

Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023

13:04, 09/12/2023

Sáng 9/12, Ban Thường vụ huyện ủy Quế Phong tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân. Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.  

 Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, kinh tế huyện Quế Phong tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (toàn huyện) đạt 8,65%, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,7 triệu đồng/người, tăng 8,76% so với năm 2022. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tạo sức lan tỏa lớn, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 Đồng chí Sầm Văn Duyệt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2023

 Công tác tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm trong năm, kết nạp 120 đảng viên mới; ông tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,71% xuống còn 35,6%; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, an ninh biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn có xu hướng giảm; 4/4 xã biên giới được công nhận là xã biên giới sạch về ma túy; hỗ trợ xây dựng sữa chữa 1.199 nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...

 Đồng chí Trương Minh Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần kiểm điểm thẳng thắn, cầu thị, dân chủ và trách nhiệm cao của Thường vụ Huyện uỷ Quế Phong. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc để lãnh đạo đạt kết quả tốt nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, nhân dân đồng thuận. Xử lý kịp thời những phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn. 

 Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong cần có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 một cách đồng bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhất là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân và giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho các đối tượng; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, trên cơ sở lấy khoa học kỹ thuật làm động lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị các cấp. Kịp thời tuyên truyền, quán triệt học tập các chủ trương của cấp trên về thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.

 Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong.

Tích cực vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cơ sở giai đoạn 2020-2025.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện