Nghệ An bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh

17:26, 05/12/2023

Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung và thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí chủ toạ kỳ họp.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.

Tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Trường Giang - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nay được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình của UBND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng.

Các đại biểu biểu quyết
Các đại biểu biểu quyết

 

Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh.
Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu; Bí thư Thành uỷ Vinh Phan Đức Đồng bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh.
Các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành uỷ Vinh bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Sỹ Kiện.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa ông Nguyễn Trường Giang và ông Hoàng Sỹ Kiện.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa ông Nguyễn Trường Giang và ông Hoàng Sỹ Kiện.

Trước đó, tại Quyết định số 3388/QĐ-UBND, ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh, ông Hoàng Sỹ Kiện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện