Thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân

15:42, 05/12/2023

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ; tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn.

NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu khách mời!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 17 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng toàn thể các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong gần một năm qua, HĐND tỉnh đã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, lắng nghe nhân dân và bám sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 74 nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thứ nhất, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương.

Quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong năm 2023, các cấp, các ngành của tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, điều hành linh hoạt, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tuy vậy, sau một năm nhìn lại, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chưa đạt; thực hiện một số nhiệm vụ hiệu quả chưa cao; cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan, đơn vị còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm pháp luật bị khởi tố… đòi hỏi cần có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh để nhận diện bối cảnh; phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan; qua đó, đề xuất, hiến kế quyết định sát, đúng các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024 đạt kết quả cao nhất; gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Toàn cảnh khai mạc kỳ họp.
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp.

Thứ hai, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 35 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác nhân sự. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết, bảo đảm nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội Thanh niên xung phong. Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII diễn ra sau thành công của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nhiều hoạt động và quyết sách quan trọng, tạo động lực và tiền đề cho sự phát triển của cả nước và các địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 17, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp có chất lượng, đúng thẩm quyền và quy định. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định.

Có thể nói, kỳ họp thường lệ cuối năm là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khối lượng công việc lớn. Với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm đã được tích lũy sau gần một nửa nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần dân chủ, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến các cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện