Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2

17:28, 27/02/2024
Chiều 27/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2 để nghe và cho ý kiến về kế hoạch, đề cương, Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An”; Đánh giá kết quả hoạt động tháng 2, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 3 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; Nghe và cho ý kiến một số nội dung khác.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.

Về kế hoạch, đề cương, Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề, mục tiêu là để đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đó xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát và cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu so với chỉ tiêu kế hoạch. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp. 

Cùng với đó là kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra tại Nghị quyết số 18. Ví dụ như: việc đổi mới tư duy, nhất là tư duy về kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy ý chí tự cường, khát vọng vươn liên, chủ động đổi mới sáng tạo, dân chủ, đoàn kết đồng thuận, tạo sức mạnh tổng hợp, động lực cho phát triển. Việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số; việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh. Việc xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh…Việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể. Công tác tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế mới, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển khoa học công nghệ; xây dựng các chính sách tạo động lực cho phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội, đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển…

 Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu kết luận phiên họp.

Sau khi nghe ý kiến về nội dung, địa phương, đơn vị giám sát, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý thêm về tính linh hoạt của thành phần đoàn trong từng cuộc làm việc với mục đích đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế tối đa sự lãng phí. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh phải là đối tượng giám sát đầu tiên với tư duy giám sát từ trên xuống dưới. Nếu thấy chỉ tiêu nào có vấn đề thì làm việc trực tiếp với ngành đó. Chỉ giám sát ở huyện, xã khi ở đó có tác động lớn, tác động trực tiếp đến các mục tiêu, chỉ tiêu.

Ghi nhận các kết quả đạt được trong tháng 2, phiên họp cũng thống nhất với nội dung hoạt động trọng tâm tháng 3. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hòa các chương trình giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện