Thời sự - Chính trị

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề trật tự ATGT tại Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh

12:24, 04/04/2024
Sáng nay (4/4), đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh. 

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Thời gian qua, Sở Giao thông - Vận tải đã tập trung triển khai các nội dung, giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông; Xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo trật tự ATGT Công an tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt công tác bảo đảm trật tự ATGT theo yêu cầu thực tiễn; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kiến thức về trật tự ATGT, kỹ năng tham gia giao thông với từng đối tượng cụ thể; Bố trí tối đa lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT. Do đó tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 5- 10% trên cả 3 tiêu chí theo từng năm .  

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị cũng đã có những đề xuất, kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương và tỉnh một số vấn đề trọng tâm: Cần tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực giao thông vận tải, thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước phát triển giao thông; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện đang thực hiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, nhiều quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; còn chồng chéo giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước…

Đại diện Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh tại cuộc làm việc.
Đại diện Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh dự cuộc làm việc.

Đối với dự thảo Luật Trật tự ATGT đường bộ, 2 đơn vị kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng chuyên sâu và tạo hành lang pháp lý đủ mạnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của  hai đơn vị Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua. Đối với các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí đề nghị Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện báo báo, đảm bảo yêu cầu nội dung đoàn giám sát đề ra. Đối với những ý kiến đóng góp của các đơn vị, đoàn tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật dự kiến sẽ thông qua thời gian tới.

Trần Lịch - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện