Thời sự - Chính trị

Triển khai giải pháp thúc đẩy các mô hình điểm theo Đề án 06

17:53, 02/04/2024
Chiều 2/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện các mô hình điểm theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh Hội nghị

Sau 2 năm triển khai Đề án 06, tỉnh Nghệ An đã đạt được một số kết quả cụ thể. Tuy nhiên, theo các kế hoạch mới được triển khai từ tháng 10/2023 đến nay, các Sở, ban, ngành và địa phương cấp huyện vẫn chưa tạo được chuyển biến cụ thể.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 và triển khai 38 mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 51 nhiệm vụ tại 10 nhóm nhiệm vụ theo Kế hoạch số 87 đến hết quý 1 vẫn chưa hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Trong số 38 mô hình điểm theo Kế hoạch số 762, toàn tỉnh mới hoàn thành 6 mô hình, đang thực hiện 20 mô hình còn lại 12 mô hình chưa triển khai. Việc kết quả triển khai các nhiệm vụ không đạt tiến độ đề ra gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số, trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Trọng Phú báo cáo kết quả thực hiện các mô hình và hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế, phân tích những bất cập, khó khăn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng: quá trình triển khai các phần việc cụ thể theo nhiệm vụ phân công đang có nhiều vướng mắc do sự thiếu đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành TW. Tuy nhiên, vẫn có những nội dung do các sở, ngành chưa chủ động triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận hội nghị.

Với tinh thần triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 đảm bảo nguyên tắc “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có sản phẩm định lượng cụ thể”, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương. Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý, lên kế hoạch đưa Trung tâm điều hành thông minh Nghệ An IOC hoạt động sớm nhất, tạo điều kiện cho các ngành hoạt động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể. Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp sát hơn, có các kiến nghị cụ thể với các bộ ngành để tháo gỡ. Các sở, ngành, địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí, huy động lực lượng lồng ghép tuyên truyền, phù hợp với địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận thông tin, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch 762 và 87; lưu ý tiến độ thực hiện 38 mô hình./.

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện