Thời sự - Chính trị

Trung ương giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

17:11, 18/05/2024
Trung ương giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Việc này được Trung ương thống nhất rất cao.

Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 sáng 18/5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 đã đề ra.

Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. 

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Trước đó sáng 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

Nhân sự Chủ tịch Quốc hội tạm khuyết sau khi ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ.

Hôm 26/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ được Quốc hội thông qua chiều 2/5.

Hiện Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Theo Dân trí

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện