Y tế

Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4: Những câu hỏi về bệnh sốt rét

07:37, 25/04/2022
Ngày 25 tháng 4 hàng năm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét nhằm nhấn mạnh cam kết cộng đồng về bệnh sốt rét, cũng như sức mạnh toàn cầu trong việc đoàn kết vì mục tiêu chung hướng đến một thế giới không còn bệnh sốt rét.

Ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2022 có chủ đề: “Tăng cường các biện pháp phòng chống để giảm gánh nặng và tử vong do sốt rét”.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện