Đời sống - Xã hội

Nghĩa Đàn: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

16:39, 18/11/2023

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 được UB MTTQ các cấp của huyện Nghĩa Đàn chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng ý nghĩa. Trong đó tổ chức 1 điểm ngày hội cấp tỉnh, 4 điểm ngày hội cấp huyện, 185/185 khu dân cư tổ chức ngày hội.

 Giao lưu văn nghệ tại xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu tham dự và nhân dân các khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, vai trò của mặt trận  trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động , các phong trào thi đua yêu nước  ở cộng đồng dân cư , trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng cuộc vận động năm 2023, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 

 UBND xã Nghĩa Sơn biểu dương các gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - Đô thị văn minh ở khu dân cư xóm Sơn Hạ năm 2023.

Tại các nơi được chọn làm điểm, huyện Nghĩa Đàn đã trích kinh phí tặng mỗi khu dân cư 5 triệu đồng và tặng 4 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ 33 triệu đồng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng tổ chức tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, trồng hàng chục cây Đại đoàn kết...Các khu dân cư còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT sôi nổi.  

 Trao quà cho hộ nghèo xóm Hương Sơn, xã Nghĩa Long.

Thông qua Ngày hội nhằm tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; tập  hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn k ết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng  đồng dân cư trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện