Giáo dục

10 trường đại học của Việt Nam được ghi danh vào bảng xếp hạng thế giới

21:44, 06/02/2024
10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024 trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí cao nhất.

Theo kết quả xếp hạng Webometrics của năm 2024 do Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha vừa công bố.

Đáng chú ý trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và xếp ở vị trí thứ 11 Đông Nam Á - tăng một bậc so với kỳ trước, xếp ở vị trí 140 châu Á - tăng 27 bậc so với kỳ trước. 

Vị trí của giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được nâng cao (ảnh TL).
Vị trí của giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được nâng cao (ảnh TL).

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 1054); Trường đại học Duy Tân (vị trí 1115);

Trường đại học Nguyễn Tất Thành (vị trí 1189); Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 1312); Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1550);

Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1712), Đại học Đà Nẵng (vị trí 2057), Trường đại học Cần Thơ (vị trí 2068), Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 2092).

Webometrics là bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 1/2021.

Cụ thể, tiêu chí "Presence" (lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí "Visibility" (mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí "Excellence" (sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí "Transperency" (độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Theo Công luận

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện