Kinh tế

Công ty TNHH Mía đường Nghệ An thu mua mía với giá cao nhất từ trước đến nay

17:17, 02/12/2022
Ngày  2/12, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An ( NASU ) có thông báo giá mía niên vụ ép 2022 - 2023 cơ bản tại ruộng là 1,12 triệu đồng/tấn (độ đường 10 CCS ), tăng hơn 20 ngàn đồng/tấn niên vụ 2021 – 2022.

Đây cũng là niên vụ, công ty thu mua mía với giá mía cao nhất. Đối với những hộ nông dân tuân thủ hợp đồng bán toàn bộ mía cho NASU sẽ được hỗ trợ thêm 50 ngàn đồng/tấn, NASU vẫn có chính sách tăng giá mía cho những chuyến mía có độ đường cao, mỗi độ CCS được tăng thêm 60.000 đồng như các niên vụ trước.

 Để tăng hiệu quả xử lý sâu bệnh, nông dân Nghĩa Đàn sử dụng máy phun thuốc BVTV.

Niên vụ mía 2022 - 2023, huyện Nghĩa Đàn có tổng diện tích hơn 6.300ha, tập trung ở các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa  Đức, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú, Nghĩa Mai... 

Nông dân Nghĩa Đàn thu hoạch mía.

Vụ mía năm nay, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An sẽ bắt đầu vụ ép vào 7 h ngày 9/12/2022,

Đức Anh 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện