Thời sự - Chính trị

Tỉnh uỷ Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

15:06, 14/12/2020
 Sáng 14/12, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; ban thường vụ các đoàn thể cấp tỉnh và các báo cáo viên. 

Toàn cảnh hội nghị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/10/2020 với sự tham dự của 448 đại biểu, đại diện cho trên 19 vạn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Trên tinh thần thẳng thắn, Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị: Đây là những vấn đề quyết định rất lớn đến sự ổn định và phát triển của tỉnh trong giai đoạn trước mắt cũng như chiến lược lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa to lớn và sâu sắc. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thời gian để lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc các nội dung truyền đạt tại Hội nghị. Đồng thời, sau hội nghị này, các huyện, thành, thị uỷ, các đảng bộ trực thuộc; các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ngành mình, cấp mình thực sự phù hợp, sát thực tế; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân đảm bảo thời gian quy định, chất lượng và hiệu quả cao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quán triệt chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quán triệt chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, người đứng đầu UBND tỉnh làm rõ thêm những nội dung trọng tâm, những điểm mới cần quan tâm, nhất là dự báo bối cảnh tình hình gắn với những khó khăn, thách thức; phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; các đột phá phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm phát triển của tỉnh là kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Do đó, giai đoạn tới căn cứ vào điều kiện nguồn lực của tỉnh thì tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm kể cả nguồn vốn đầu tư công, cả phần thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời, yếu tố rất quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ mới chính là phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của Nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Quyết tâm, khát vọng của cấp ủy, chính quyền là chưa đủ, mà phải khơi dậy, huy động được nguồn lực trong Nhân dân, huy động được sự khát khao phát triển, khát khao làm giàu trong người dân Nghệ An. 

Các đại biểu tham dự.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã quán triệt chuyên đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025. Nội dung này được nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Việc bố trí cán bộ ở các mảng, lĩnh vực, địa bàn cũng được coi là phương thức lãnh đạo rất quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: người cán bộ cần có 3 yêu cầu cơ bản là: năng lực thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức và phải thể hiện được tính gương mẫu.

Các đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Xuân Hướng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện