Thời sự - Chính trị

Ban chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 họp triển khai nhiệm vụ

18:19, 18/05/2022
Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, chiều 18/5, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị họp để triển khai công tác tổng kết. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện 25 ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An là thành viên Ban Chỉ đạo có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

a
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại cuộc làm việc, Ban Kinh tế Trung ương đã công bố Quyết định số 333 -QĐ/BKTTW ngày 25/4/2022 của Trưởng ban Kinh tế Trung ương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị gồm 25 thành viên. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng ban chỉ đạo. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cơ quan Trung ương gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội là thành viên.

 

a
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cuộc làm việc đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án từ khi có chủ trương tổng kết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến nay, đồng thời quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ tổng kết. Các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã bàn về kế hoạch, đề cương, phân công triển khai các nhiệm vụ tổng kết.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong suốt quá trình triển khai Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, gần đây nhất là sự ủng hộ thể hiện bằng việc đã ban hành Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đồng thời, ngay sau khi có chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương và các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã vào cuộc rất nhanh chóng, quyết liệt, cách làm rất bài bản, khoa học.

Qua nghiên cứu các tài liệu Tổ biên tập chuẩn bị và thảo luận tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị một số nội dung. Theo đó, đề nghị tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An để phục vụ cho xây dựng báo cáo và quá trình tổng kết vào tháng 10/2022, thay vì tháng 12/2022  như dự kiến ban đầu.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị bổ sung vào đề cương báo cáo tổng kết việc đánh giá kết quả thực hiện các quyết định về của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị gồm: Quyết định 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2013 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020; Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 và Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023.

Cùng với đó, bổ sung, đánh giá cụ thể hơn về khu kinh tế động lực Nam Thanh - Bắc Nghệ (Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An) và Nam Nghệ - Bắc Hà (Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh); Khu Kinh tế Đông Nam.

a
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị quan tâm đánh giá quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, nhất là thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị quan tâm đánh giá quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, nhất là thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; đồng thời xác định thêm những đặc thù, cơ chế mà có thể khai thác, huy động và sử dụng nguồn lực có hiệu quả để phát triển Nghệ An trở thành tỉnh khá trong thời gian tới.

Trên cơ sở thảo luận, Ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch, đề cương, phân công triển khai các nhiệm vụ tổng kết, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022, trình Bộ Chính trị kết quả tổng kết vào cuối quý I/2023. Yêu cầu đặt ra phải tập trung đánh giá sâu kết quả gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và toàn diện các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và yêu cầu phát triển chung của vùng Bắc Trung bộ.

a
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Đề án phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá các ý kiến thảo luận sâu sắc, trách nhiệm, xác đáng, đi thẳng vào vấn đề; đồng thời đã gợi ý mở rộng, bổ sung thêm nội hàm liên quan đến nội dung tổng kết.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh giao Thường trực Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến, trong đó thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An như kiến nghị của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An để hoàn thiện đề cương báo cáo tổng kết chung, đề cương báo cáo của Tỉnh ủy Nghệ An và của từng ban, bộ ngành; các kế hoạch tổng kết, các nội dung liên quan tổ chức tọa đàm, hội thảo… để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện