Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh khoá XVII triệu tập kỳ họp thứ 7

08:59, 24/06/2022
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp thường lệ) sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 12-14/7/2022).
a
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo nêu rõ: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp  thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ) để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xem xét báo cáo kết quả công tác 6  tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực, các Ban  Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm  sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem  xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền  của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự  kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022) tại Khách sạn Giao  tế, số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời  gian tham dự kỳ họp.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện