Thời sự - Chính trị

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức học tập chuyên đề năm 2022

11:13, 10/08/2022
Sáng 10/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị  trực tuyến học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương truyền đạt chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Là một nhà nghiên cứu uy tín trong ngành Hồ Chí Minh học, đặc biệt là những tình cảm ông dành cho Chủ tịch HCM; Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã kể lại những câu chuyện hết sức gần gũi, cảm động về phong cách dân chủ, tôn trọng dân, gần dân, làm tất cả để lo cho dân đến những mẩu chuyện về dùng người của Bác đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng ủy Khối các cơ quan hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp đó, GS-TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu khái quát một số nội dung trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Đây là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
                 

Thu Hiền - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện