Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Tổng kết 15 năm về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

21:45, 09/08/2022
Chiều 9/8, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến tháng 5/2022, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 8.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền miệng được nâng lên, từ đó chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và cùng tham gia vào công tác này. Vai trò công tác tuyên truyền theo đó cũng được khẳng định ngày càng rõ với nhiều cách làm hay, phong phú, thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy tuyên truyền miệng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong thời gian tới nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đây là giải pháp quan trọng trong công tác tư tưởng, không khoán trắng cho cán bộ tuyên giáo. Đồng thời, các cấp phải coi đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh dến cơ sở. Quá trình thực hiện công tác này phải đổi mới phương thức, nội dung, nắm vững các vấn đề kinh tế, xã hội, những vấn đề nhân dân, dư luận quan tâm; tập trung đi trước giải quyết những vấn đề bức xúc. Công tác tuyên truyền miệng phải ngày càng gắn với yêu cầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó là sâu sát cơ sở, khắc phục quan liêu, xa dân, né tránh, ngại tiếp xúc với nhân dân.

Muốn phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng thì phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi làm được mới nói được và dân mới nghe.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện